TPHCM dự kiến mở cửa chợ Bình Điền và hoạt động lại chợ truyền thống

TPHCM dự kiến mở lại chợ đầu mối Bình Điền vào ngày 7.9 và một số chợ truyền thống tại các quận huyện trong thời gian tới.
TPHCM dự kiến mở lại chợ đầu mối Bình Điền vào ngày 7.9 và một số chợ truyền thống tại các quận huyện trong thời gian tới.
TPHCM dự kiến mở lại chợ đầu mối Bình Điền vào ngày 7.9 và một số chợ truyền thống tại các quận huyện trong thời gian tới.
Lên top