Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

TPHCM đề xuất đưa Grab, Uber vào loại hình “taxi mới”

TPHCM đề xuất đưa loại hình như Grab, Uber,… vào loại hình “taxi mới”.    Ảnh: M.Q
TPHCM đề xuất đưa loại hình như Grab, Uber,… vào loại hình “taxi mới”. Ảnh: M.Q