TPHCM: Đề xuất bố trí vốn để thu mua, dự trữ hàng hóa ứng phó dịch

Mặt hàng trứng tại các siêu thị thường xuyên rơi vào tình trạng hết hàng. Ảnh: H.M
Mặt hàng trứng tại các siêu thị thường xuyên rơi vào tình trạng hết hàng. Ảnh: H.M
Mặt hàng trứng tại các siêu thị thường xuyên rơi vào tình trạng hết hàng. Ảnh: H.M
Lên top