TPHCM đã cấp 21.826 giấy nhận diện phương tiện vận chuyển hàng thiết yếu

Chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào TPHCM - Ảnh Minh Quân
Chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào TPHCM - Ảnh Minh Quân
Chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào TPHCM - Ảnh Minh Quân
Lên top