TPHCM: Có 65 trường hợp xe ôm truyền thống xô xát xe ôm GrabBike

TPHCM đã xảy ra 65 trường hợp xô xát giữa lái xe GrabBike và xe ôm truyền thống
TPHCM đã xảy ra 65 trường hợp xô xát giữa lái xe GrabBike và xe ôm truyền thống