TPHCM cần làm gì để ngăn chặn sự phá sản của doanh nghiệp?

Chế biến gỗ, một trong những ngành suy giảm mạnh trong dịch COVID-19. Ảnh: Quách Tư Khoa.
Chế biến gỗ, một trong những ngành suy giảm mạnh trong dịch COVID-19. Ảnh: Quách Tư Khoa.
Chế biến gỗ, một trong những ngành suy giảm mạnh trong dịch COVID-19. Ảnh: Quách Tư Khoa.
Lên top