TPHCM: Các cơ quan giải ngân dưới 50% đầu tư công phải giải trình

Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM được giao hơn 13.800 tỉ đồng nhưng 6 tháng đầu năm chỉ giải ngân được hơn 660 tỉ đồng (4,8%).  Ảnh: Minh Quân
Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM được giao hơn 13.800 tỉ đồng nhưng 6 tháng đầu năm chỉ giải ngân được hơn 660 tỉ đồng (4,8%). Ảnh: Minh Quân
Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM được giao hơn 13.800 tỉ đồng nhưng 6 tháng đầu năm chỉ giải ngân được hơn 660 tỉ đồng (4,8%). Ảnh: Minh Quân
Lên top