TPHCM 10 triệu dân, chỉ có 750 hộ lắp điện mặt trời: Quá uổng phí!

Người dân Dùng điện mặt trời không tốn tiền, còn bán lại cho ngành điện nhưng chưa thu hút  nhiều người sử dụng.
Người dân Dùng điện mặt trời không tốn tiền, còn bán lại cho ngành điện nhưng chưa thu hút nhiều người sử dụng.
Người dân Dùng điện mặt trời không tốn tiền, còn bán lại cho ngành điện nhưng chưa thu hút nhiều người sử dụng.
Lên top