TP.Chí Linh đặt mục tiêu tiêu thụ thành công vụ nhãn lồng

Nhãn lồng Hải Dương đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Ảnh: Anh Thơ
Nhãn lồng Hải Dương đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Ảnh: Anh Thơ
Nhãn lồng Hải Dương đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Ảnh: Anh Thơ
Lên top