TPBank tiếp tục được vinh danh là Ngân hàng số xuất sắc nhất Việt Nam

TPBank là “Ngân hàng số xuất sắc nhất Việt Nam” và “Ngân hàng tự động hóa quy trình tốt nhất Việt Nam”. Ảnh: TPBank
TPBank là “Ngân hàng số xuất sắc nhất Việt Nam” và “Ngân hàng tự động hóa quy trình tốt nhất Việt Nam”. Ảnh: TPBank
TPBank là “Ngân hàng số xuất sắc nhất Việt Nam” và “Ngân hàng tự động hóa quy trình tốt nhất Việt Nam”. Ảnh: TPBank
Lên top