TPBank nhận giải thưởng Tổ chức tài chính xuất sắc Châu Á

Ông Đỗ Minh Phú và ông Nguyễn Hưng đại diện tại sự kiện. Ảnh: TPBank
Ông Đỗ Minh Phú và ông Nguyễn Hưng đại diện tại sự kiện. Ảnh: TPBank
Ông Đỗ Minh Phú và ông Nguyễn Hưng đại diện tại sự kiện. Ảnh: TPBank
Lên top