TPBank cho phép thanh toán 2 chiều bằng QR code tại Thái Lan

TPBank là ngân hàng Việt đầu tiên triển khai liên thông thanh toán 2 chiều bằng qr code giữa Việt Nam và Thái Lan. Ảnh: TPBank
TPBank là ngân hàng Việt đầu tiên triển khai liên thông thanh toán 2 chiều bằng qr code giữa Việt Nam và Thái Lan. Ảnh: TPBank
TPBank là ngân hàng Việt đầu tiên triển khai liên thông thanh toán 2 chiều bằng qr code giữa Việt Nam và Thái Lan. Ảnh: TPBank
Lên top