TP HCM: Công khai những doanh nghiệp chây ỳ thuế và tiến hành truy thu

Người dân đến nộp thuế tại Cục thuế TPHCM. Ảnh: Cục Thuế TPHCM
Người dân đến nộp thuế tại Cục thuế TPHCM. Ảnh: Cục Thuế TPHCM
Người dân đến nộp thuế tại Cục thuế TPHCM. Ảnh: Cục Thuế TPHCM
Lên top