Top 10 người giàu nhất thế giới năm 2020

Tổng tài sản của top 10 người giàu nhất thế giới năm 2020 đạt gần 1 nghìn tỉ USD. Ảnh: China Daily
Tổng tài sản của top 10 người giàu nhất thế giới năm 2020 đạt gần 1 nghìn tỉ USD. Ảnh: China Daily
Tổng tài sản của top 10 người giàu nhất thế giới năm 2020 đạt gần 1 nghìn tỉ USD. Ảnh: China Daily
Lên top