Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần qua: Nhiều mã tăng trên 30%