Tổng thầu Trung Quốc treo thưởng 2 triệu USD cho thầu phụ tuyến Cát Linh – Hà Đông

Tổng thầu EPC - Công ty HH tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc (Tổng thầu EPC) cam kết đưa đưa vào khai thác thương mại tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông vào tháng 10.2017.
Tổng thầu EPC - Công ty HH tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc (Tổng thầu EPC) cam kết đưa đưa vào khai thác thương mại tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông vào tháng 10.2017.