Tổng tài sản BIDV tiếp tục tăng mạnh lên mức hơn 1,42 triệu tỉ đồng

BIDV: Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 28% trong quý 3
BIDV: Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 28% trong quý 3
BIDV: Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 28% trong quý 3
Lên top