“Tổng kiếm tra” việc thực hiện quy định trích 25% quỹ đất làm nhà ở xã hội

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa