Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc: Sẽ kiểm toán giá điện nếu được yêu cầu

Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc thông tin về những điều kiện để Kiểm toán Nhà nước có thể vào cuộc kiểm toán giá điện. Ảnh:Quochoi.vn
Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc thông tin về những điều kiện để Kiểm toán Nhà nước có thể vào cuộc kiểm toán giá điện. Ảnh:Quochoi.vn
Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc thông tin về những điều kiện để Kiểm toán Nhà nước có thể vào cuộc kiểm toán giá điện. Ảnh:Quochoi.vn
Lên top