“Tổng kho Thanh Vân” kinh doanh hàng lậu qua mạng xã hội bị triệt phá

Đội Quản lý thị trường số 5 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng lậu, không có hoá đơn, chứng từ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Ảnh: DMS
Đội Quản lý thị trường số 5 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng lậu, không có hoá đơn, chứng từ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Ảnh: DMS
Đội Quản lý thị trường số 5 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng lậu, không có hoá đơn, chứng từ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Ảnh: DMS
Lên top