Tổng Giám đốc Vietjet được bình chọn là APAC CEO của năm 2019

Lên top