Tổng giám đốc Sovico dự chi 370 tỉ gom 15 triệu cổ phiếu HDB

Sovico hiện là cổ đông lớn nhất tại HDBank.
Ảnh: Website HDBank.
Sovico hiện là cổ đông lớn nhất tại HDBank. Ảnh: Website HDBank.
Sovico hiện là cổ đông lớn nhất tại HDBank. Ảnh: Website HDBank.
Lên top