Tổng Giám đốc Coteccons rút lui khỏi Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Sỹ Công, Tổng Giám đốc Coteccons rút lui khỏi HĐQT công ty giữa "tâm bão". Ảnh: Tư liệu Coteccons
Ông Nguyễn Sỹ Công, Tổng Giám đốc Coteccons rút lui khỏi HĐQT công ty giữa "tâm bão". Ảnh: Tư liệu Coteccons
Ông Nguyễn Sỹ Công, Tổng Giám đốc Coteccons rút lui khỏi HĐQT công ty giữa "tâm bão". Ảnh: Tư liệu Coteccons
Lên top