Tổng giám đốc 9X, người kế vị Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình HBC là ai?

Ông Lê Viết Hiếu, 28 tuổi, hiện là Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Ảnh HBC
Ông Lê Viết Hiếu, 28 tuổi, hiện là Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Ảnh HBC
Ông Lê Viết Hiếu, 28 tuổi, hiện là Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Ảnh HBC
Lên top