Tổng GĐ Dược phẩm Hoa Linh: Thương trường, tôi ví như “tình trường”

Ông Trần Ngọc Ánh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh
Ông Trần Ngọc Ánh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh
Ông Trần Ngọc Ánh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh
Lên top