Tổng doanh thu của DMC ước đạt 2.160 tỉ đồng năm 2019

Đồng chí Trương Đại Nghĩa và đồng chí Vũ Anh Tuấn trao tặng bằng khen của Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Ảnh: PV
Đồng chí Trương Đại Nghĩa và đồng chí Vũ Anh Tuấn trao tặng bằng khen của Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Ảnh: PV
Đồng chí Trương Đại Nghĩa và đồng chí Vũ Anh Tuấn trao tặng bằng khen của Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Ảnh: PV
Lên top