Tổng điều tra kinh tế 2021 đánh giá tổng thể hoạt động kinh doanh

Tổng điều tra kinh tế được thực hiện từ 1.3.2021 trên phạm vi cả nước đối với tất các đơn vị điều tra thuộc các loại hình kinh tế, ngành kinh tế. Ảnh: Vũ Long
Tổng điều tra kinh tế được thực hiện từ 1.3.2021 trên phạm vi cả nước đối với tất các đơn vị điều tra thuộc các loại hình kinh tế, ngành kinh tế. Ảnh: Vũ Long
Tổng điều tra kinh tế được thực hiện từ 1.3.2021 trên phạm vi cả nước đối với tất các đơn vị điều tra thuộc các loại hình kinh tế, ngành kinh tế. Ảnh: Vũ Long
Lên top