Tổng cục Thuế và Grab trao đổi gì trong cuộc họp riêng?

Nhiều tài xế cho rằng họ kí hợp đồng với công ty Grab khi đó trong hợp đồng có nêu rõ chiết khấu thuế giá trị gia tăng là 20%. Tuy nhiên vào ngày 5.12 vừa qua, công ty thông báo sẽ thu chiết khấu 30%/cuốc xe. Ảnh Trần Vương
Nhiều tài xế cho rằng họ kí hợp đồng với công ty Grab khi đó trong hợp đồng có nêu rõ chiết khấu thuế giá trị gia tăng là 20%. Tuy nhiên vào ngày 5.12 vừa qua, công ty thông báo sẽ thu chiết khấu 30%/cuốc xe. Ảnh Trần Vương
Nhiều tài xế cho rằng họ kí hợp đồng với công ty Grab khi đó trong hợp đồng có nêu rõ chiết khấu thuế giá trị gia tăng là 20%. Tuy nhiên vào ngày 5.12 vừa qua, công ty thông báo sẽ thu chiết khấu 30%/cuốc xe. Ảnh Trần Vương
Lên top