Tổng cục Thuế lên tiếng về việc tôn vinh Thiên Ngọc Minh Uy