Tổng cục thuế: Đã thu được hơn 20.290 tỉ đồng nợ thuế

Cơ quan thuế đã tích cực thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Cơ quan thuế đã tích cực thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Cơ quan thuế đã tích cực thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Lên top