Tổng cục Thuế cho biết Bà Tân Vlog đã nộp thuế

Theo Social Blade, thu nhập từ YouTube của bà Tân Vlog là tương đương khoảng 52,9 triệu – 832,6 triệu đồng trong vòng 30 ngày qua. Ảnh Phương Anh.
Theo Social Blade, thu nhập từ YouTube của bà Tân Vlog là tương đương khoảng 52,9 triệu – 832,6 triệu đồng trong vòng 30 ngày qua. Ảnh Phương Anh.
Theo Social Blade, thu nhập từ YouTube của bà Tân Vlog là tương đương khoảng 52,9 triệu – 832,6 triệu đồng trong vòng 30 ngày qua. Ảnh Phương Anh.
Lên top