Tổng cục Quản lý thị trường nhận thư cảm ơn sau vụ 151.000 khẩu trang giả

Đại diện Công ty 3M trao tặng thư cảm ơn về thành tích phát hiện vụ chuẩn bị đưa 151.000 khẩu trang giả 3M ra thị trường. Ảnh: Lưu Quyên.
Đại diện Công ty 3M trao tặng thư cảm ơn về thành tích phát hiện vụ chuẩn bị đưa 151.000 khẩu trang giả 3M ra thị trường. Ảnh: Lưu Quyên.
Đại diện Công ty 3M trao tặng thư cảm ơn về thành tích phát hiện vụ chuẩn bị đưa 151.000 khẩu trang giả 3M ra thị trường. Ảnh: Lưu Quyên.
Lên top