Tổng cục Quản lý thị trường có thêm 2 cán bộ chủ chốt

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Chánh văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường cho bà Nguyễn Minh Phương và Cục trưởng Cục Nghiệp vụ QLTT cho ông Thân Đức Công. Ảnh: Lưu Quyên
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Chánh văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường cho bà Nguyễn Minh Phương và Cục trưởng Cục Nghiệp vụ QLTT cho ông Thân Đức Công. Ảnh: Lưu Quyên
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Chánh văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường cho bà Nguyễn Minh Phương và Cục trưởng Cục Nghiệp vụ QLTT cho ông Thân Đức Công. Ảnh: Lưu Quyên
Lên top