Tổng cục Hải quan nói gì về kết quả kiểm tra Asanzo và các công ty "ma"?

Ông Phạm Văn Tam (ảnh: TL)
Ông Phạm Văn Tam (ảnh: TL)
Ông Phạm Văn Tam (ảnh: TL)
Lên top