Tổng cục Hải quan điện hỏa tốc yêu cầu kiểm tra số lượng gạo xuất khẩu

Tổng cục Hải quan yêu cầu kiểm tra, giám sát số lượng thực tế gạo xuất khẩu. Ảnh: Đức Thành
Tổng cục Hải quan yêu cầu kiểm tra, giám sát số lượng thực tế gạo xuất khẩu. Ảnh: Đức Thành
Tổng cục Hải quan yêu cầu kiểm tra, giám sát số lượng thực tế gạo xuất khẩu. Ảnh: Đức Thành
Lên top