Tổng công ty Dược Việt Nam: Doanh thu hơn 5.000 tỉ nhưng lãi rất mỏng

Mặc dù doanh thu đứng đầu ngành dược nhưng lợi nhuận của DVN rất mỏng.
Ảnh minh họa: H.M.
Mặc dù doanh thu đứng đầu ngành dược nhưng lợi nhuận của DVN rất mỏng. Ảnh minh họa: H.M.
Mặc dù doanh thu đứng đầu ngành dược nhưng lợi nhuận của DVN rất mỏng. Ảnh minh họa: H.M.
Lên top