Tổng Công ty Cảng hàng không nói gì về vụ ký bổ nhiệm đồng loạt trước khi nghỉ hưu?

Lên top