Tổng công ty cảng hàng không báo lỗ hơn trăm tỉ vì tỷ giá