Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tôn vinh 63 nông dân Việt Nam xuất sắc