Tốn đến 200 triệu USD để phát triển một ví điện tử tại Việt Nam

Doanh nghiệp fintech đang hoạt động tại Việt Nam (nguồn: VietFintech).
Doanh nghiệp fintech đang hoạt động tại Việt Nam (nguồn: VietFintech).
Doanh nghiệp fintech đang hoạt động tại Việt Nam (nguồn: VietFintech).
Lên top