Tôm và cá tra sẽ là mặt hàng xuất khẩu chủ lực mang về nhiều tỉ USD