Tôm hùm ở Phú Yên, Khánh Hòa rớt giá mạnh do ảnh hưởng dịch COVID-19

Nhiều người nuôi ở Khánh Hòa, Phú Yên như "ngồi trên lửa" vì giá tôm hùm rớt giá mạnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Nhiệt Băng
Nhiều người nuôi ở Khánh Hòa, Phú Yên như "ngồi trên lửa" vì giá tôm hùm rớt giá mạnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Nhiệt Băng
Nhiều người nuôi ở Khánh Hòa, Phú Yên như "ngồi trên lửa" vì giá tôm hùm rớt giá mạnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top