Tôm hùm rớt giá, người nuôi khốn khó

Người nuôi tôm hùm ở các tỉnh Nam Trung Bộ như Khánh Hòa, Phú Yên... đang đối mặt với khó khăn vì tôm hùm rớt giá, không xuất khẩu được. Ảnh: PV
Người nuôi tôm hùm ở các tỉnh Nam Trung Bộ như Khánh Hòa, Phú Yên... đang đối mặt với khó khăn vì tôm hùm rớt giá, không xuất khẩu được. Ảnh: PV
Người nuôi tôm hùm ở các tỉnh Nam Trung Bộ như Khánh Hòa, Phú Yên... đang đối mặt với khó khăn vì tôm hùm rớt giá, không xuất khẩu được. Ảnh: PV
Lên top