Tôm hùm Mỹ “đổ bộ” thị trường Việt

Hình ảnh tôm hùm Mỹ được đăng tải trên mạng facebook.
Hình ảnh tôm hùm Mỹ được đăng tải trên mạng facebook.