“Tôi trồng hoa cúc Tết 30 năm nhưng chưa có năm nào gặp khó như năm nay"

Lên top