Tội phạm lợi dụng không gian mạng kinh doanh ngoại hối trái phép

FXT token của sàn kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép Fxtradingmarkets gần đây được một số nghệ sĩ, nhân vật showbiz quảng cáo trên Facebook. Ảnh chụp màn hình.
FXT token của sàn kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép Fxtradingmarkets gần đây được một số nghệ sĩ, nhân vật showbiz quảng cáo trên Facebook. Ảnh chụp màn hình.
FXT token của sàn kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép Fxtradingmarkets gần đây được một số nghệ sĩ, nhân vật showbiz quảng cáo trên Facebook. Ảnh chụp màn hình.
Lên top