Tốc độ tăng trưởng logistics của Việt Nam nhanh, đạt bình quân 14-16%/năm

Chủ tịch VCCI tham dự Diễn đàn Logictics Việt Nam 2020. Ảnh: Minh Khuyên
Chủ tịch VCCI tham dự Diễn đàn Logictics Việt Nam 2020. Ảnh: Minh Khuyên
Chủ tịch VCCI tham dự Diễn đàn Logictics Việt Nam 2020. Ảnh: Minh Khuyên
Lên top