Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm phấn đấu đạt 6,5-7%

Để đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng, nhiệm vụ quan trọng là phải đẩy nhanh tốc độ và quy mô tiêm chủng vaccine chống COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Để đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng, nhiệm vụ quan trọng là phải đẩy nhanh tốc độ và quy mô tiêm chủng vaccine chống COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Để đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng, nhiệm vụ quan trọng là phải đẩy nhanh tốc độ và quy mô tiêm chủng vaccine chống COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Lên top