Tốc độ Internet tại Việt Nam: Kết quả đo khác nhau, thực chất ở đâu?

Nhu cầu thường xuyên của người dùng hàng ngày là truy cập mạng xã hội. Ảnh: Thế Lâm.
Nhu cầu thường xuyên của người dùng hàng ngày là truy cập mạng xã hội. Ảnh: Thế Lâm.
Nhu cầu thường xuyên của người dùng hàng ngày là truy cập mạng xã hội. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top