Tốc độ internet ở Việt Nam đạt mức cao trên thế giới

Nhu cầu sử dụng Internet tăng đột biến trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: Thế Lâm
Nhu cầu sử dụng Internet tăng đột biến trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: Thế Lâm
Nhu cầu sử dụng Internet tăng đột biến trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: Thế Lâm
Lên top